o warsztatach

ARCHIZABAWY to działania angażujące dzieci i młodzież w proces projektowy. 
Warsztaty architektoniczne skierowane są do dzieci i młodzieży w każdym wieku. Kierują uwagę młodego odbiorcy na otaczającą go przestrzeń, rozwijają zainteresowanie światem zabudowanym i naturalnym. 

Praca z modelami przestrzennymi (architektonicznymi) najpełniej rozwija zdolności manualne, kreatywność i twórcze myślenie.


Uczestnictwo w warsztatach z projektowania kieruje uwagę dzieci i młodzieży na wykorzystanie najprostszych materiałów i technik do nowatorskich, niekonwencjonalnych rozwiązań, pozwala zdobyć wiedzę z zakresu architektury i ekologii, zapoznaje z pojęciami takimi jak jak kontekst, troska o zastane wartości, czy dialog z otoczeniem.

Wspólny proces projektowy rozwija umiejętności pracy w grupie (zdolności komunikacyjne, prezentacji swojej pracy, wyrażania opinii).

Archizabawy przyjmują formę warsztatów cyklicznych(Akademia Małego Architekta) oraz jednorazowych (warsztaty w Muzeum Literatury, Festiwal Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie, wydarzenia festiwalowe, warsztaty w szkołach).