piątek, 29 listopada 2013

Przepowiadanie miasta

Niezwykłe warsztaty w ramach niezwykłej wystawy. 
Warszawa Białoszewska w Muzeum Literatury im.Adama Mickiewicza w Warszawie to wystawa poświęcona twórczości Mirona Białoszewskiego i jej związkom z miastem. 


W trakcie warsztatów powstała niezwykła makieta Warszawy - model, którego autorami są uczniowie klas I-V szkół podstawowych, uczestnicy serii warsztatów architektonicznych. Warsztaty są częścią projektu „Przepowiadanie miasta” towarzyszącego wystawie czasowej „Warszawa Białoszewska”.

wiecej o idei warsztatów:
Nie jest dla nas ważna topograficzna ścisłość i wierność realiom, ważne jest zebranie opowieści, historii i dyskusje o mieście, w którym żyjemy i mieszkamy na co dzień, chodzimy do szkoły i jeździmy autobusem...Te różne aspekty życia w mieście, składają się na niezwykle subiektywny obraz Warszawy, który przedstawiamy za pomocą modelu - makiety.
Efektem warsztatów jest model przestrzenny Warszawy - miasta podzielonego rzeką i połączonego mostami. Na mapie Warszawy znajdzie się zieleń, sieć komunikacyjna i piesza. Pojawią się budynki, skwery, parki, miejsca ważne - ale nie wszystkie - jedynie te, które uczestnicy warsztatów uznali za wyjątkowe - dla nich samych, dla miasta.